buildDomácnosť eventEventy library_booksKurzy favorite_borderWellness more_horizOstatné

Profesionáli v odvetví sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti v meste Nitra

Viktor Sásfai, JUDr.

Mlynárska 15, Košice

Dlhoročná prax v príprave zmlúv k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vrátane podávania návrhov na vklad z týchto zmlúv, autorizovanie zmlúv o prevode vl. práva k nehnuteľnostiam, vrátane zriaďovania a rušenia vecných bremien, záložných práv,

Požiadať o ponuku

Nájdite nás vo všetkých mestách